História

Začiatky mládežníckeho basketbalu v Prievidzi začínajú v päťdesiatych rokoch, kedy sa pod patronátom Gymnázia v Prievidzi začínajú tvoriť prvé basketbalové družstvá. Významným medzníkom bol rok 1974, kedy sa z iniciatívy TJ Baník Cígeľ Prievidza zriaďujú športové triedy so zameraním na basketbal pri Základnej škole Ul. Sama Chalupku pod vedením riaditeľa školy Juraja Pasovského najst. Aj na základe tejto skutočnosti si v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov mládežnícky basketbal v Prievidzi vybudoval pevné miesto na mape vtedajšieho Československa.

Basketbalové

osobnosti

Dôkazom toho sú aj majstrovské tituly majstra ČSSR v kategórii žiakov v rokoch: 1977, 1978, 1980, 1985, 1986 a 1987. V kategórii kadetov v rokoch 1981, 1982, 1988, 1989, 1996 a v kategórii juniorov v roku 1984. Najúspešnejšími mládežníckymi trénermi boli Pasovský st., Uhliar, Kmeť, Tóth, Michalik, Štec, Slíž, Kostka, Bartoš, Ňuchalík, Liebenberger, Chrenka a iný. V prievidzskej liahni talentov vyrástla nejedna basketbalová osobnosť a reprezentant ČSSR a SR ako napr.: bratia Chrenkovci, Kristiník, Urban, Michalik, Stopka, Uhnák, Pekár, Pipíška I., Matejčík M., Mikuláš, Jelačič, Marko, Štefánik, Weiss, Simonides P., Simonides R., Ridzoň, Szalay, Jusko, Vido, Bílik, Jašš, Pipíška P., Pipíška B.,  Juríček. 

Basketbalové úspechy

 • Majstri ČSSR 1981 v kategórii kadeti
 • Majstri ČSSR 1984 v kategórii juniori
 • Majstri ČSSR 1988 v kategórii kadeti
 • Majstri ČSSR 1989 v kategórii kadeti
 • Majstri SR 1994 v kategórii juniori
 • MAJSTRI SR 1994 V KATEGÓRII ŽIACI
 • Majstri SR 1996 v kategórii kadeti
 • MAJSTRI SR 2001 V KATEGÓRII ŽIACI
 • Majstri SR 2004 v kategórii kadeti
 • Majstri SR 2010 v kategórii starší žiaci
 • Majstri SR 2011 v kategórii starší žiaci
 • Majstri SR 2012 v kategórii mladší žiaci
 • Majstri SR 2013 v kategórii žiaci
 • Majstri SR 2014 v kategórii starší žiaci
 • Majstri SR 2016 v kategórii kadeti
 • Majstri SR 2022 v kategórii mladší žiaci
 • Majstri SR 2022 v kategórii starší mini
 • Majstri SR 2022 v kategórii mladší mini
 • Majstri SR 2023 v kategórii žiaci
 • Majstri SR 2023 v kategórii mladší žiaci
 • Majstri SR 2023 v kategórii mladší mini
 • 2.MIESTO M-SR 1993 V KATEGÓRII JUNIORI
 • 2.MIESTO M-SR 1993 V KATEGÓRII JUNIORI
 • 3.MIESTO M-SR 1995 V KATEGÓRII JUNIORI
 • 3.MIESTO M-SR 1998 V KATEGÓRII JUNIORI
 • 3.MIESTO M-SR 2000 V KATEGÓRII JUNIORI
 • 3.MIESTO M-SR 2000 V KATEGÓRII ŽIACI
 • 2.MIESTO M-SR 2002 V KATEGÓRII KADETI
 • 3.MIESTO M-SR 2002 V KATEGÓRII ŽIACI
 • 2.MIESTO M-SR 2004 V KATEGÓRII JUNIORI
 • 3.MIESTO M-SR 2009 V KATEGÓRII MLADŠÍ ŽIACI
 • 2. miesto M-SR 2011 v kategórii starší mini
 • 3. miesto M-SR 2012 v kategórii kadeti
 • 2. miesto M-SR 2013 v kategórii kadeti
 • 3. miesto M-SR 2014 v kategórii žiaci
 • 3. miesto M-SR 2015 v kategórii juniori
 • 2. miesto M-SR 2017 v kategórii mladší žiaci
 • 2. miesto M-SR 2019 v kategórii mladší mini
 • 3. miesto M-SR 2019 v kategórii kadeti
 • 2. miesto M-SR 2020 v starší žiaci
 • 2. miesto M-SR 2020 v kategórii starší mini
 • 3. miesto M-SR 2021 v kategórii juniori
 • 2. miesto M-SR 2022 v kategórii žiaci
 • 3. miesto M-SR 2022 v kategórii juniori
 • 2. miesto M-SR 2023 v kategórii starší žiaci
 • 2. miesto M-SR 2023 v kategórii starší mini