Kariéra športovca nie je nekonečná. Aj preto sa na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity snažia výskumníci podporiť uvedomenie si dôležitosti vzdelávania popri športovej kariére. Vytvárajú doplnkové vzdelávanie, ktoré bude slúžiť práve pre športovcov.

Z tohto pohľadu je najdôležitejší názor mladých športovcov rozhodujúcich sa o svojej budúcnosti v športe alebo mimo neho. Pre lepšie pochopenie ich preferencií bol vytvorený tento prieskum.

Dotazník je určený pre športovcov vo veku od 14 do 19 rokov.

Zaoberá sa tromi hlavnými témami:

1.  Aký je prístup mladých športovcov k vzdelávaniu v závislosti od ich vlastného vnímania úspechu v športe?

2.  Akú úlohu zohrávajú pri výbere vysokej školy podmienky pre profesionálnu športovú kariéru, ktoré ponúka škola alebo mesto, v ktorom sa nachádza?

3.  Aké formy vzdelávania sú pre mladých športovcov atraktívne?

Vylepšiť kariérne vyhliadky slovenských športovcov pomôže každé jedno vyplnenie dotazníka.

Výskumu športového manažmentu sa členovia Katedry manažérskych teórií na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity venujú už viac ako desať rokov. Nájde sa viac ľudí, ktorí im pomôžu v tomto snažení?